Tabell

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
2. termin 20182. termin 20192. termin 2018 - 2. termin 20192017 - 2018
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy45 61445 7750,40,2
Engroshandel165 229176 8117,06,2
Detaljhandel77 23180 3814,12,3
Dagligvarehandel29 21530 4404,23,0
Netthandel3 3503 6298,37,8