Tabell

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
2. termin 20183. termin 20184. termin 20185. termin 20186. termin 20181. termin 20192. termin 2019
Handel med og reparasjon av motorvogner45 61447 06740 60344 15642 33039 33345 775
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler33 11233 60129 52330 53830 93928 90333 430
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 8348 4176 9337 9577 4496 7687 595
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 1004 3403 6185 2843 6363 3354 141
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler568709529377306327609
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner165 229176 602159 388176 970179 233161 407176 811
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 2442 6292 1532 2562 2991 7502 486
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler61 6932 62957 67261 68062 68058 99567 039
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk25 39460 75824 99427 87425 48623 34623 675
Engroshandel med IKT-utstyr7 3178 0707 3958 34110 6938 3788 279
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr20 80623 18418 98923 25123 79419 81522 211
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers45 48754 32446 10150 88351 58546 90750 694
Uspesifisert engroshandel2 2882 3362 0842 6852 6952 2152 428
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner77 23188 37485 87381 63195 81472 45980 381
Butikkhandel med bredt vareutvalg31 96634 29933 74031 87736 39929 86633 311
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 7624 1374 1043 7285 0103 1563 845
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 0298 9458 9308 3748 0357 5048 010
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger7048307938141 031665652
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger12 06414 97814 99614 86016 37012 18213 303
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 0084 5684 7353 7885 6433 3363 989
Annen butikkhandel i spesialforretninger13 02916 57914 50413 89517 68711 78813 315
Torghandel20527528691522
Detaljhandel utenom utsalgssted3 6503 9853 9964 2675 5703 9483 935