Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2022. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 200920102011201220132014201520162017*2018*Prognoser
 2019202020212022
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
4Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
5Positivt fortegn innebærer depresiering.
6Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
7Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi              
Konsum i husholdninger mv.0,03,82,43,52,82,12,71,12,21,91,92,42,22,0
Konsum i offentlig forvaltning4,22,21,11,51,02,72,42,31,91,42,21,81,91,7
Bruttoinvestering i fast realkapital-7,0-6,47,57,56,3-0,3-4,03,92,62,86,20,9-1,3-0,2
Utvinning og rørtransport2,9-8,011,414,619,0-1,8-12,2-16,0-5,41,915,4-1,6-3,14,2
Fastlands-Norge-10,6-6,45,07,42,90,4-0,29,06,83,03,90,9-0,8-1,3
Næringer-18,7-9,21,110,5-3,2-0,7-2,812,69,26,86,10,4-0,8-1,3
Bolig-8,1-1,617,010,95,3-1,43,26,67,3-6,22,61,9-2,9-3,9
Offentlig forvaltning7,1-5,31,1-1,811,84,50,26,42,67,51,60,91,31,3
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1-1,41,22,53,72,31,92,03,13,12,02,41,91,41,2
Lagerendring2-1,61,30,2-0,60,5-0,40,0-0,20,5-0,10,00,00,00,0
Eksport-4,10,6-0,81,7-1,83,44,31,11,7-0,21,96,02,31,1
Tradisjonelle varer-8,03,3-0,1-0,21,33,16,9-8,61,72,04,93,82,21,6
Råolje og naturgass-1,6-6,9-5,60,5-5,52,72,14,95,1-4,8-2,312,34,41,7
Import-10,38,43,92,95,02,01,92,71,91,95,51,80,20,8
Tradisjonelle varer-12,19,24,62,21,81,92,8-0,23,83,26,30,6-0,10,3
Bruttonasjonalprodukt-1,70,71,02,71,02,02,01,12,31,31,63,31,91,4
Fastlands-Norge-1,81,91,93,72,32,21,40,92,02,22,42,21,61,4
Industri og bergverk-7,82,11,72,03,32,8-4,6-4,20,00,84,32,01,70,8
Arbeidsmarked              
Utførte timeverk i Fastlands-Norge-1,80,21,71,70,41,40,70,60,31,81,91,80,50,3
Sysselsatte personer-0,4-0,31,42,01,11,00,50,31,21,61,60,50,30,2
Arbeidsstyrke0,20,61,31,61,20,71,50,2-0,21,41,00,70,40,4
Yrkesandel (nivå)72,571,771,571,471,270,771,070,469,770,270,570,670,670,6
Arbeidsledighetsrate (nivå)3,33,83,43,33,83,64,54,74,23,83,63,73,73,8
Priser og lønninger              
Årslønn4,23,74,24,03,93,12,81,72,32,83,43,63,53,2
Konsumprisindeksen (KPI)32,22,41,30,62,12,12,13,61,82,72,21,81,92,0
KPI-JAE32,61,31,01,31,52,52,73,11,41,62,32,02,02,0
Eksportpris tradisjonelle varer-6,04,55,8-1,92,73,42,04,05,25,90,91,81,41,4
Importpris tradisjonelle varer-1,50,04,00,31,44,34,61,73,54,51,72,31,91,9
Boligpris1,98,28,06,84,02,76,17,05,01,42,52,11,50,7
Inntekter, renter og valuta              
Husholdningenes disponible realinntekt3,02,14,24,44,02,95,5-1,71,42,43,02,42,01,6
Husholdningenes sparerate (nivå)5,24,05,97,17,58,210,37,36,76,56,76,96,76,4
Pengemarkedsrente (nivå)2,52,52,92,21,81,71,31,10,91,11,51,61,61,6
Utlånsrente, rammelån (nivå)44,03,43,63,94,03,93,22,62,62,72,93,13,23,2
Realrente etter skatt (nivå)0,70,11,32,10,80,80,1-1,60,1-0,70,10,70,60,5
Importveid kronekurs (44 land)53,3-3,7-2,4-1,22,25,310,51,8-0,80,12,61,50,00,0
NOK per euro (nivå)8,738,017,797,477,818,358,959,299,339,609,8510,0410,0410,04
Utenriksøkonomi              
Driftsbalansen, mrd. kroner6261284346371316331246125186285232284319324
Driftsbalansen i prosent av BNP10,711,012,412,510,310,57,94,05,78,16,57,68,28,0
Utlandet              
Eksportmarkedsindikator-10,411,36,01,11,94,85,23,85,33,22,01,61,41,3
Konsumpris euro-området0,31,62,72,51,40,40,20,21,51,81,21,11,21,3
Pengemarkedsrente, euro (nivå)1,20,81,40,60,20,20,0-0,3-0,3-0,3-0,3-0,5-0,5-0,3
Råoljepris i kroner (nivå)7391485622651639628432379453582552507496494