Tabell

Bruttonasjonalinntekt og disponibel inntekt. Ujustert. Millioner kroner
 20172018
Norge  
Bruttonasjonalinntekt3 388 0513 632 367
Disponibel inntekt2 754 5052 967 730