Tabell

Detaljhandel, investeringsstatistikk. Verdiindeks. 2005=100
Ujustert serie
IndeksEndring prosent
2. kvartal 20182. kvartal 20192. kvartal 2018 - 2. kvartal 2019
Detaljhandel, unntatt med motorvogner og drivstoff til motorvogner66,663,0-5,4
Maskiner og inventar73,176,34,4
Biler og transportmidler65,546,2-29,5
Nybygg og rehabilitering63,146,8-25,8
Sesongjustert serie
IndeksEndring i prosent
1. kvartal 20192. kvartal 20191. kvartal 2019 - 2. kvartal 2019
Detaljhandel, unntatt med motorvogner og drivstoff til motorvogner73,868,7-6,9
Maskiner og inventar96,585,8-11,1
Biler og transportmidler47,444,4-6,3
Nybygg og rehabilitering46,047,22,6