Tabell

Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner
Totalt
20172018
Premieinntekter107 205119 401
Pensjonsutbetalinger71 71075 728
Pensjonsforpliktelser1 908 3801 991 823