Tabell

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
Mai 20191Februar 2019 - Mai 2019
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar95 000-11 000
I prosent av arbeidsstyrken3,4-0,4
 
Sysselsette personar2 711 0001 000
I prosent av befolkninga67,6-0,1