Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Juni 2019Juni 2018Endring i prosent
Juni 2018 - Juni 2019
1Bensin blyfri 95 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt725769-5,7
Bilbensin98103-4,9
Autodiesel3256265-3,4
 
Autodiesel, pris15,0114,841,1
Bilbensin, pris15,9915,652,2