Tabell

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hovedtall1
20172018Endring i prosent
2016 - 20172017 - 2018
1Tallene som oppgis er i løpende priser.
2Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
3Tall for utskrivninger i 2018 for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble oppdatert 17.9.2019
4Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene.
5Endring av metode for beregning av årsverk fra 2018 gjør at endringstall må tolkes med forsiktighet.
Rettet 18. september 2019.
Driftskostnader (mill.kr.)125 3365 394-11
Døgnplasser1 9111 896-2-1
Utskrivninger316 39514 4583-12
Oppholdsdøgn (liggedager)624 759596 317-2-5
Polikliniske konsultasjoner4436 693587 626935
Årsverk54 0964 0321,0-1,6