Tabell

Somatiske spesialisthelsetjenester, hovedtall
20172018Endring i prosent
2016 - 20172017 - 2018
1Tallene som oppgis er i løpende priser.
2Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og inntekter) enn tidligere.
3Fra og med 2018 er polikliniske konsultasjoner fra avtalespesialister inkludert i tallene.
4Endring av metode for beregning av årsverk fra 2018 gjør at endringstall må tolkes med forsiktighet.
Driftskostnader (mill.kr.)12100 293103 332-13
Senger (Døgnplasser)13 33913 141-1-1
Utskrivninger779 300774 239-1-1
Liggedager (oppholdsdøgn)3 827 5803 748 947-7-2
Polikliniske konsultasjoner36 050 9618 094 440334
Dagbehandlinger (oppholdsdager)381 717378 0270-1
Årsverk476 19676 101-0,4-0,1