Tabell

Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
Mai 2019
Total fastlandseksportFordeling etter SITC
Matvarer, drikkevarer, tobakk (SITC 0 og 1)Fisk (undergruppe 03 av SITC 0)Råvarer, unntatt brenselsstoffer (SITC 2 og 4)Brenselsstoffer (SITC 3)Bearbeidde varer, unntatt matvarer, drikkevarer og tobakk (SITC 5-9)
1Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet.
2Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er slått sammen til ett fylke fra og med 1.januar 2018.
3Teksten er endret fra og med publiseringen av tall for mars 2017. Direkte transitt var feil å ha med.
Hele landet41 6649 2668 3741 9247 51822 956
 
Produksjonsfylke1
Østfold1 2579532262935
Akershus6591027141543
Oslo765745440646
Hedmark4041122130180
Oppland60361221574
Buskerud1 0263058-966
Vestfold1 69916174730878
Telemark1 86720041281 778
Aust-Agder281320240224
Vest-Agder3 1859918-3 157
Rogaland4 0726805301611 5321 699
Hordaland7 4469459071254 7871 590
Sogn og Fjordane1 233326299771830
Møre og Romsdal4 0951 8071 74014702 141
Trøndelag22 4191 5821 4861340703
Sør-Trøndelag (-2017)......
Nord-Trøndelag (-2017)......
Nordland2 5331 3511 324158-1 024
Troms - Romsa1 0669589578-101
Finnmark - Finnmárku65653753742744
Svalbard00----
Jan Mayen------
Norske varer med opprinnelse fra flere fylker1 189558474251275105
Reeksport av varer produsert i utlandet34 484661961854 273
Uoppgitt fylke7249072273605