Tabell

Import av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kronerEndring i prosent
Mai 2018Mai 2019Mai 2018 - Mai 2019Hittil i årMai 2018 - Mai 2019
Mai 2018Mai 2019
I alt63 25366 0564,4296 690317 7857,1
Av dette:
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)1621-99,42 1642 58419,4
Import utenom skip og oljeplattformer63 09166 0554,7294 526315 2017,0
 
0 Matvarer og levende dyr4 0284 3147,118 48220 35010,1
00 Levende dyr, utenom gruppe 03131727,385850,3
01 Kjøtt og kjøttvarer151114-24,4595551-7,4
02 Meierivarer og egg146119-18,95886083,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr3774067,62 0862 42816,4
04 Korn og kornvarer46767444,32 2833 03332,9
05 Grønnsaker og frukt1 4201 306-8,05 7895 771-0,3
06 Sukker, sukkervarer og honning10311411,256862710,3
07 Kaffe, te, kakao, krydderier26330114,61 4531 5486,6
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)57765413,42 6872 9379,3
09 Forskjellige matvarer51161019,22 3482 76117,6
 
1 Drikkevarer og tobakk8869679,13 7594 14010,1
11 Drikkevarer6106577,72 6242 8197,4
12 Tobakk og tobakksvarer27631012,31 1351 32116,4
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer4 7194 172-11,619 87419 604-1,4
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå13165,6820148,4
22 Oljefrø og oljeholdige frukter33625-92,41 059791-25,3
23 Rågummi20201,06865-4,7
24 Tømmer, trelast og kork44752116,61 9612 32018,3
25 Papirmasse og papiravfall416457,4222208-6,2
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd107-27,95248-6,4
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3433604,81 4981 6077,3
28 Malmer og avfall av metall3 1502 775-11,913 54813 033-3,8
29 Animalske og vegetabilske råvarer3703967,01 4581 5123,7
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm5 1313 195-37,719 41519 069-1,8
32 Kull, koks og briketter235214-9,29821 10612,6
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter4 5382 532-44,216 34614 689-10,1
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte1 7192 12923,98 4999 95217,1
34 Gass, naturlig og tilvirket10060-40,7577445-22,8
342 Flytende propan og butan9756-42,2552369-33,1
35 Elektrisk strøm25738951,31 5102 82987,4
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks555462-16,62 6032 6170,5
41 Dyrefett og -oljer246221-10,11 1491 1631,2
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert292224-23,11 3731 3750,1
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet17170,58179-2,3
 
5 Kjemiske produkter6 4006 7956,229 41030 9235,1
51 Organiske kjemiske produkter982833-15,14 0593 810-6,1
52 Uorganiske kjemiske produkter4564560,02 2032 2632,7
53 Farge- og garvestoffer3383544,51 5161 6217,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter1 6361 6712,17 9698 2553,6
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter685645-5,83 3003 162-4,2
56 Kunstgjødsel2882994,11 2431 38711,6
57 Plastråstoffer3954216,52 1242 1883,0
58 Plast, halvfabrikata6526530,12 6682 8235,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt9681 46351,24 3295 41425,0
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale8 2449 29612,850 65947 587-6,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn4341-6,0239202-15,5
62 Varer av gummi, i.e.n.4565009,52 1672 38810,2
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)6817154,93 2143 3674,7
64 Papir, papp og varer derav6126526,53 1693 2633,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer70277510,53 4103 7028,6
66 Varer av ikke-metalliske mineraler8658923,24 0004 1824,6
67 Jern og stål1 1541 75652,27 5278 0116,4
68 Metaller, unntatt jern og stål1 230853-30,65 1074 070-20,3
69 Varer av metaller, i.e.n.2 5013 11324,421 82718 402-15,7
 
7 Maskiner og transportmidler25 23928 10811,4111 514129 26915,9
71 Kraftmaskiner og -utstyr9751 30834,25 71912 861124,9
72 Maskiner for spesielle industrier2 4703 00121,511 54512 76810,6
73 Metallbearbeidingsmaskiner12717437,272182113,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr3 2973 5828,714 17616 79318,5
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr1 5371 414-8,07 4607 431-0,4
76 Telekommunikasjonsapparater1 9322 31619,99 50610 71712,7
77 Elektriske maskiner og apparater3 2523 4626,514 97316 3909,5
78 Kjøretøyer for veg7 0588 87425,734 31040 44017,9
781 Biler og andre motorkjøretøyer hovedsakelig konstruert for transport av personer4 1174 3826,421 26823 72511,6
79 Andre transportmidler4 5923 976-13,413 10211 048-15,7
 
8 Forskjellige ferdigvarer7 9538 6468,740 50743 7538,0
81 Prefabrikerte bygninger72386219,33 5784 03812,9
82 Møbler og deler1 3481 3772,26 6637 2188,3
83 Reiseeffekter, vesker og liknende14916611,171078110,0
84 Klær og tilbehør til klær1 3391 4085,28 2668 5153,0
85 Fottøy3673793,42 3742 5306,6
87 Vitenskapelige og tekniske instrument1 4381 63013,36 6157 65515,7
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2702824,71 2711 3526,4
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.2 3192 5429,611 03011 6625,7
 
9 Andre varer og transaksjoner991001,24664751,9
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag00.0-.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art4136-13,21551634,9
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler12323,385-35,3
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)57628,63033071,3