Tabell

Antall konsultasjoner hos fastlege fordelt etter diagnosegrupper, absolutte tall og prosent
2018
KonsultasjonerProsentandel
Alle diagnoser14 482 042100,0
Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse1 332 6839,2
Lokale smerter og betennelser1 178 5208,1
Ryggproblemer522 8243,6
Generelle smerter og muskelplager191 7631,3
Ledd- og giktsykdommer289 3792,0
Psykisk sykdom eller lidelse1 525 26910,5
Atopi, astma, allergi eller eksem481 8133,3
Høyt blodtrykk570 6853,9
Hjertesykdom494 5633,4
Diabetes385 1202,7
Kreft222 8171,5
Underlivsplager hos kvinner214 2451,5
Funksjonelle mage-tarmplager580 1524,0
Hudinfeksjoner288 4032,0
Ulykker og skader495 4783,4
Medfødt sykdom eller feil26 9390,2
Svangerskap, fødsel, prevensjon540 9113,7
Frykt for sykdom86 7240,6
Administrativ kontakt351 7442,4
Forebyggende kontakt406 7822,8
Andre diagnoser4 295 22829,7