Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Prosentvis volumendring fra samme periode året før1
201720181. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
1Tall fra og med 2017 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,22,00,84,01,81,62,5
¬ Konsum i husholdninger2,21,90,93,71,71,42,3
¬¬ Varekonsum1,60,81,42,7-0,2-0,40,2
¬¬ Tjenestekonsum2,52,50,24,42,72,74,2
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet2,73,84,53,53,44,12,1
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-0,60,58,80,5-2,40,22,2
¬ Konsum i ideelle organisasjoner2,74,2-0,59,03,64,94,6
Konsum i offentlig forvaltning2,51,22,31,71,0-0,21,2
¬ Konsum i statsforvaltningen1,80,61,81,10,6-1,01,2
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt1,90,61,91,10,6-1,01,1
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar1,00,71,71,60,7-1,01,4
¬ Konsum i kommuneforvaltningen3,21,72,72,31,40,61,2
 
Bruttoinvestering i fast realkapital3,61,0-3,60,12,94,57,9
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)-3,82,7-10,2-0,412,58,427,8
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)-68,2-80,8-49,6-97,6..977,011,8
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)7,01,1-1,70,91,93,33,6
¬¬Næringer (bruttoinvestering)9,32,6-5,28,61,25,56,2
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)15,935,665,6133,412,59,146,0
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)12,3-2,2-9,71,9-2,11,33,0
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)-2,512,2-0,723,615,711,234,2
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)8,19,24,017,82,612,7-3,0
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)7,0-6,0-4,0-7,9-8,6-3,6-2,4
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)3,66,87,2-1,615,86,86,2
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander5,57,40,415,76,27,610,3
Lagerendring og statistiske avvik2,312,0-12,5251,4-5,01,216,3
Bruttoinvestering i alt3,52,3-5,49,22,34,09,5
 
Innenlandsk sluttanvendelse2,61,9-0,84,91,71,94,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)3,31,60,62,71,61,52,4
Etterspørsel fra offentlig forvaltning2,72,23,11,13,61,12,1
 
Eksport i alt-0,2-0,7-2,4-0,60,00,22,8
¬ Tradisjonelle varer (eksport)1,72,71,56,0-1,54,89,2
¬ Råolje og naturgass (eksport)1,5-4,7-4,2-8,7-4,2-1,8-4,9
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)-16,1-20,5-50,226,662,7-54,3-29,0
¬ Tjenester (eksport)-3,21,00,00,64,3-1,26,4
 
Samlet sluttanvendelse1,91,2-1,23,41,31,53,9
 
Import i alt1,60,6-3,03,31,70,38,1
¬ Tradisjonelle varer (import)2,72,5-0,96,33,01,710,5
¬ Råolje og naturgass (import)26,440,765,334,134,234,6-31,0
¬ Skip, plattformer og fly (import)-2,2-28,8-49,4-21,7-18,6-14,9-2,9
¬ Tjenester (import)-0,10,20,31,10,9-1,46,9
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22,01,4-0,63,51,11,92,5
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22,02,2-0,24,81,82,63,7
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart31,7-3,8-3,4-5,5-3,2-3,0-5,4
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi1,92,4-0,35,11,92,74,0
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1,72,4-1,16,21,73,04,6
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)0,00,9-4,64,01,62,96,3
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)3,02,21,06,4-1,12,91,1
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1,72,7-1,16,52,43,05,3
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)2,32,32,42,22,52,12,0
Produktavgifter og -subsidier2,91,30,12,90,91,42,0