Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Løpende priser. Millioner kroner1
201720181. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
1Tall fra og med 2017 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 471 7641 532 940360 741387 756377 295407 148379 643
¬ Konsum i husholdninger1 391 5561 447 257339 831365 318358 442383 665357 129
¬¬ Varekonsum634 565658 573152 081165 966160 917179 609157 912
¬¬ Tjenestekonsum683 128713 766171 166180 269180 437181 894182 191
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet118 498121 05424 48831 32236 71528 52925 336
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-44 634-46 135-7 903-12 239-19 627-6 366-8 309
¬ Konsum i ideelle organisasjoner80 20885 68320 91022 43818 85223 48322 514
Konsum i offentlig forvaltning797 402831 790203 380214 302206 068208 040212 168
¬ Konsum i statsforvaltningen401 276416 638101 331106 618103 233105 456106 428
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt355 552368 63889 96694 32591 64092 70794 389
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar45 72548 00011 36612 29211 59312 74912 038
¬ Konsum i kommuneforvaltningen396 126415 152102 049107 684102 834102 585105 740
 
Bruttoinvestering i fast realkapital824 553853 215195 003212 396215 276230 539212 855
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)150 949154 60331 90738 88340 18243 63038 400
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)4 13689757466-199456604
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)669 467697 716162 522173 447175 293186 454173 851
¬¬Næringer (bruttoinvestering)295 781312 04869 01279 90377 71185 42375 686
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)2 4813 4568986339061 0191 346
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)188 393189 43543 94148 69746 67650 12146 762
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)37 23843 0218 70510 5989 91513 80312 087
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)67 66976 13715 46819 97520 21420 48015 491
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)198 590192 26548 43847 34547 43549 04748 712
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)175 097193 40245 07246 19950 14851 98349 452
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander42446911512498132132
Lagerendring og statistiske avvik106 075122 58245 29229 11714 17334 00051 497
Bruttoinvestering i alt931 052976 267240 410241 637229 548264 672264 484
 
Innenlandsk sluttanvendelse3 200 2183 340 997804 531843 695812 910879 860856 295
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2 938 6333 062 445726 643775 504758 656801 642765 661
Etterspørsel fra offentlig forvaltning972 4991 025 192248 452260 501256 216260 024261 619
 
Eksport i alt1 196 9401 345 339319 783327 053346 581351 922335 675
¬ Tradisjonelle varer (eksport)381 312410 98199 017103 49798 660109 807108 658
¬ Råolje og naturgass (eksport)459 457569 384138 955130 254146 729153 446138 890
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)14 21511 4633 6593 6913 1001 0132 792
¬ Tjenester (eksport)341 957353 51178 15289 61198 09287 65685 336
 
Samlet sluttanvendelse4 397 1584 686 3361 124 3141 170 7491 159 4911 231 7821 191 970
 
Import i alt1 092 7201 150 723264 388294 755291 223300 357291 956
¬ Tradisjonelle varer (import)635 645687 013160 869175 302168 452182 390184 225
¬ Råolje og naturgass (import)13 52924 3225 4516 7896 3595 7233 836
¬ Skip, plattformer og fly (import)50 01937 7508 90610 7068 4629 6767 306
¬ Tjenester (import)393 527401 63889 162101 958107 950102 56896 589
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi23 304 4393 535 612859 926875 993868 268931 425900 014
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22 798 1102 907 049707 503729 969707 473762 104747 551
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3506 328628 563152 423146 024160 796169 321152 463
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2 422 9242 511 267614 760630 826607 833657 847651 479
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1 808 1971 865 565459 001463 154448 329495 082488 113
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)213 593207 15252 36751 59849 07854 10954 499
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)324 111355 71690 27779 87486 36299 20395 808
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1 270 4941 302 697316 358331 681312 889341 770337 806
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)614 728645 702155 759167 672159 505162 765163 366
Produktavgifter og -subsidier375 186395 78292 74399 14399 639104 25796 072