Tabell

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
April 2019 / Mars 2019Februar 2019 - April 2019 / November 2018 - Januar 2019April 2019 / April 2018April 2019
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-1,1-0,70,5136 501
Utvinning og utvinningstjenester-6,1-0,3-10,350 290
Bergverksdrift-6,3-9,9-2,11 061
Industri3,00,59,070 409
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.5,91,16,319 897
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri5,5-1,412,912 704
Metallindustri8,3-5,70,46 318
Maskinindustri9,7-4,628,04 418
Bygging av skip og oljeplattformer-16,75,92,74 175
Kraftforsyning-2,8-5,83,414 741