Tabell

Omsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
3-måneders gjennomsnitt3-månedersendring i prosent
Februar 2019 - April 2019August 2018 - Oktober 2018 / Mai 2018 - Juli 2018November 2018 - Januar 2019 / August 2018 - Oktober 2018Februar 2019 - April 2019 / November 2018 - Januar 2019
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft149,66,6-6,1-0,7
Hjemmemarked165,64,70,5-0,7
Eksportmarked136,77,2-11,5-0,7
 
Utvinning og utvinningstjenester137,410,6-16,1-0,3
Hjemmemarked288,09,0-3,04,5
Eksportmarked120,110,1-18,6-1,7
 
Industri og bergverksdrift157,01,91,10,3
Hjemmemarked149,10,71,0-0,3
Eksportmarked168,02,20,61,7
 
Bergverksdrift119,7-9,115,2-9,9
Hjemmemarked110,01,84,7-4,1
Eksportmarked141,8-23,731,3-12,7
 
Industri157,82,10,90,5
Hjemmemarked150,10,71,0-0,1
Eksportmarked168,42,70,21,9
 
Kraftforsyning162,313,20,5-5,8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer187,13,32,8-1,2
Hjemmemarked210,44,86,6-2,2
Eksportmarked161,11,10,1-0,2
 
Investeringsvarer151,13,15,21,8
Hjemmemarked143,24,611,4-6,5
Eksportmarked155,82,9-2,58,1
 
Konsumvarer176,0-1,0-0,42,1
Hjemmemarked164,40,1-4,41,2
Eksportmarked211,2-3,19,74,8
 
Energivarer129,18,6-12,4-2,2
Hjemmemarked146,311,1-2,10,1
Eksportmarked122,711,8-17,9-3,1