Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
April 2019Månedsendring i prosent
Februar 2019 / Januar 2019Mars 2019 / Februar 2019April 2019 / Mars 2019
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft147,30,3-2,3-1,1
Hjemmemarked163,10,5-1,8-1,4
Eksportmarked135,30,4-2,8-0,1
 
Utvinning og utvinningstjenester130,33,3-3,2-6,1
Hjemmemarked278,01,01,7-5,9
Eksportmarked113,43,6-4,6-5,9
 
Industri og bergverksdrift159,7-1,1-0,52,8
Hjemmemarked149,61,2-0,70,8
Eksportmarked176,0-3,20,07,3
 
Bergverksdrift116,9-7,96,2-6,3
Hjemmemarked98,28,3-3,2-13,9
Eksportmarked153,7-23,215,95,4
 
Industri160,6-0,9-0,63,0
Hjemmemarked150,71,1-0,71,0
Eksportmarked176,3-2,9-0,17,2
 
Kraftforsyning155,3-2,6-7,0-2,8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer187,2-1,7-0,10,1
Hjemmemarked211,2-4,32,2-0,5
Eksportmarked159,6-0,2-0,7-1,0
 
Investeringsvarer147,65,4-2,8-2,1
Hjemmemarked129,911,0-8,3-9,4
Eksportmarked165,8-9,911,14,5
 
Konsumvarer180,5-0,7-0,64,2
Hjemmemarked175,2-3,3-1,711,2
Eksportmarked207,43,1-0,1-2,6
 
Energivarer125,2-0,4-4,7-2,1
Hjemmemarked139,7-3,4-2,4-5,5
Eksportmarked119,51,0-4,9-1,4