Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100123
April 201912-månedersendring
Februar 2019 / Februar 2018Mars 2019 / Mars 2018April 2019 / April 2018
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft142,911,96,4-0,9
Hjemmemarked155,714,18,42,8
Eksportmarked133,09,94,6-4,1
 
Utvinning og utvinningstjenester129,613,74,5-10,3
Hjemmemarked280,421,819,69,9
Eksportmarked112,411,90,8-14,7
 
Industri og bergverksdrift152,47,79,75,5
Hjemmemarked139,46,78,90,2
Eksportmarked171,59,010,912,5
 
Bergverksdrift115,4-14,8-1,00,5
Hjemmemarked97,0-12,37,3-2,6
Eksportmarked149,8-19,4-12,24,5
 
Industri153,28,19,95,6
Hjemmemarked140,37,18,90,2
Eksportmarked171,99,411,312,7
 
Kraftforsyning149,322,8-0,85,2
Hjemmemarked151,626,40,65,1
Eksportmarked79,6-64,3-60,015,2
 
Etter varetype:
Innsatsvarer177,57,910,12,2
Hjemmemarked195,38,610,75,0
Eksportmarked155,87,29,5-1,8
 
Investeringsvarer139,421,824,75,9
Hjemmemarked123,628,027,7-9,1
Eksportmarked166,811,219,634,2
 
Konsumvarer174,33,60,64,7
Hjemmemarked169,2-3,5-5,95,2
Eksportmarked189,723,518,53,5
 
Energivarer123,014,01,8-5,9
Hjemmemarked133,525,66,95,4
Eksportmarked119,29,0-0,5-9,8