Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2022. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 200920102011201220132014201520162017*2018*Prognoser
 2019202020212022
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Lønnstakere.
4Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
5KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6Gjennomsnitt for året. Rammelån med pant i bolig fra 2007.
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
9Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi              
Konsum i husholdninger mv.0,03,82,33,52,82,12,61,32,22,02,12,62,42,5
Konsum i offentlig forvaltning4,12,21,01,61,02,72,42,12,51,21,71,71,61,4
Bruttoinvestering i fast realkapital-6,8-6,47,57,66,3-0,3-4,05,23,61,04,91,0-0,20,4
Utvinning og rørtransport2,9-8,011,414,619,0-1,8-12,2-16,0-3,82,714,5-2,5-1,22,3
Fastlands-Norge-10,4-6,45,07,42,90,4-0,210,77,01,12,51,40,1-0,1
Næringer-18,4-9,51,110,5-3,2-0,7-2,816,59,32,64,00,9-0,5-0,6
Bolig-8,1-1,617,010,95,3-1,43,26,67,0-6,01,02,1-0,2-0,7
Offentlig forvaltning7,7-4,81,1-1,811,84,40,26,73,66,81,41,41,31,3
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1-1,41,22,53,72,31,92,03,53,31,62,12,11,61,6
Lagerendring2-1,81,30,2-0,50,5-0,2-0,1-0,30,40,0-0,30,00,00,0
Eksport-4,10,6-0,81,6-1,73,14,71,1-0,2-0,72,35,92,91,8
Tradisjonelle varer-8,03,3-0,1-0,21,33,16,9-8,61,72,75,73,62,12,4
Råolje og naturgass-1,6-6,9-5,60,5-5,52,72,14,91,5-4,7-0,711,14,40,9
Import-10,38,43,93,05,02,41,63,31,60,64,02,31,21,9
Tradisjonelle varer-12,19,24,62,62,32,13,2-0,12,72,55,11,60,21,1
Bruttonasjonalprodukt-1,70,71,02,71,02,02,01,22,01,42,13,02,01,6
Fastlands-Norge-1,71,91,93,72,32,21,41,12,02,22,52,21,81,7
Industri og bergverk-7,82,11,72,03,32,8-4,6-4,90,00,95,63,92,41,5
Arbeidsmarked              
Utførte timeverk i Fastlands-Norge3-2,00,21,71,80,31,40,70,50,41,71,91,60,40,6
Sysselsatte personer-0,5-0,51,52,11,11,20,40,21,11,51,50,50,40,5
Arbeidsstyrke40,20,61,31,61,20,71,50,2-0,21,41,10,80,40,5
Yrkesandel (nivå)472,571,771,571,471,270,771,070,469,770,270,670,870,870,8
Arbeidsledighetsrate (nivå)43,33,83,43,33,83,64,54,74,23,83,63,63,63,5
Priser og lønninger              
Årslønn4,23,74,24,03,93,12,81,82,32,83,33,53,53,5
Konsumprisindeksen (KPI)2,22,41,30,62,12,12,13,61,82,72,51,71,92,0
KPI-JAE52,61,31,01,31,52,52,73,11,41,62,52,12,12,1
Eksportpris tradisjonelle varer-6,04,55,8-1,92,73,42,04,05,44,91,52,62,21,9
Importpris tradisjonelle varer-1,50,04,00,31,54,44,71,83,75,43,12,02,02,0
Boligpris1,98,28,06,84,02,76,17,05,01,42,10,91,41,4
Inntekter, renter og valuta              
Husholdningenes disponible realinntekt3,02,14,24,44,02,95,5-1,71,42,42,43,52,22,1
Husholdningenes sparerate (nivå)5,24,05,97,17,58,510,37,36,76,56,67,77,77,4
Pengemarkedsrente (nivå)2,52,52,92,21,81,71,31,10,91,11,62,02,12,1
Utlånsrente, rammelån (nivå)64,03,43,63,94,03,93,22,62,62,73,03,43,63,6
Realrente etter skatt (nivå)0,70,11,32,10,80,80,1-1,60,1-0,7-0,20,90,80,8
Importveid kronekurs (44 land)73,3-3,7-2,4-1,22,25,310,51,8-0,80,11,80,00,00,0
NOK per euro (nivå)8,738,017,797,477,818,358,959,299,339,609,769,789,789,78
Utenriksøkonomi              
Driftsbalansen, mrd. kroner8261284346371316331246125186285276329358348
Driftsbalansen i prosent av BNP10,610,912,312,410,210,58,14,05,78,17,68,69,08,4
Utlandet              
Eksportmarkedsindikator-10,411,36,01,11,94,85,33,85,03,43,83,23,23,6
Konsumpris euro-området0,31,62,72,51,40,40,20,21,51,81,31,41,61,7
Pengemarkedsrente, euro (nivå)1,20,81,40,60,20,20,0-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,30,0
Råoljepris i kroner (nivå)9391485622651639628432379453582540496486483