Tabell

Boligproblemer blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent
 Innvandrere 18 år og overResten av befolkningen 18 år og overNorskfødte med innvandrerforeldre 18-39 årResten av befolkningen 18-39 år
 I altÅrlig lavinntekt (EU60)Vedvarende lavinntekt (EU60)1-4 år botid5-14 år botid15 år eller mer botidIngen barn i husholdningen1 barn 0-19 år2-3 barn 0-19 år4 barn 0-19 år eller flereI altÅrlig lavinntekt (EU60)Vedvarende lavinntekt (EU60)Ingen barn i husholdningen1 barn 0-19 år2-3 barn 0-19 år4 barn 0-19 år eller flereI altÅrlig lavinntekt (EU60)Vedvarende lavinntekt (EU60)Ingen barn i husholdningen1 barn 0-19 år2-3 barn 0-19 år4 barn 0-19 år eller flereI altÅrlig lavinntekt (EU60)Vedvarende lavinntekt (EU60)Ingen barn i husholdningen1 barn 0-19 år2-3 barn 0-19 år4 barn 0-19 år eller flere
Bor trangt34525239372524234078510115361133434324284665111414126916
Opplever boligen som liten192827262012161920241019218121418101114116141015232613171820
Fukt i boligen91312109797710489443547663255796426
Problemer med støy i boligen8109897968611202012986757858915262719987
Misfornøyd med boligen81514128487610288222332524403984225
To eller flere boligproblemer183029251913151620326171665691113191161516111817127911
Tre eller flere boligproblemer71413117466713166111231332223883213
Antall personer4 2951 1091 1308561 5061 9331 8878868976255 3162522263 430757780349873138171453216143611 8401271251 023314337166