Tabell

Investeringer. Registrert i 2. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal samme år
2019 / 201820182019
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft16,8221 597258 862
Utvinning og rørtransport17,4156 454183 738
Industri34,323 74231 885
Bergverksdrift13,51 3691 554
Kraftforsyning4,140 03241 684
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal året før
2020 / 201920192020
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft8,2210 677227 931
Utvinning og rørtransport10,8155 509172 380
Industri-0,520 03819 936
Bergverksdrift205,17212 200
Kraftforsyning-2,934 40933 415