Tabell

Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201920202020 / 2019
2. kvartal året før2. kvartal året førDiff.2Pst.2
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 2. kvartal året før.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft210 677227 93117 2548
 
Utvinning og rørtransport155 509172 38016 87111
Utvinning av råolje og naturgass154 959171 98617 02711
Rørtransport550393-157-29
 
Industri og bergverksdrift20 75922 1361 3777
Bergverksdrift7212 2001 479205
Industri20 03819 936-102-1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind4 2005 7661 56637
Næringsmiddelindustri4 0295 5531 52438
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.146123-23-16
Trelast- og trevareindustri976547-429-44
Papir- og papirvareindustri630257-373-59
Trykking, grafisk industri5953-6-10
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri5 9083 934-1 974-33
Kjemiske råvarer2 7632 098-665-24
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 5741 628543
Metallindustri3 1463 67753117
Ikke-jernholdige metaller2 9153 46755219
Metallvareindustri589511-78-13
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri5025989619
Maskinindustri8531 47261973
Bygging av skip og oljeplattformer109231122112
Annen verkstedsindustri401292-109-27
Maskinreparasjon og -installasjon723550-173-24
Møbelindustri og annen industri2242997533
 
Kraftforsyning34 40933 415-994-3
Produksjon av elektrisitet14 68614 501-185-1
Overf. og distribusjon av elektrisitet18 81817 754-1 064-6
Fjernvarme og annen kraftforsyning9061 16025428
 
Etter varetype:
Innsatsvarer11 50312 0365335
Investeringsvarer2 6422 91327110
Konsumvarer4 8406 5771 73736
Varige konsumvarer2062777134
Ikke-varige konsumvarer4 6346 3001 66636
Energivarer191 692206 40514 7138