Tabell

Innvandrere etter innvandringsgrunn og første statsborgerskap
2018
I altArbeidFamilieFluktUtdanningAndre
I alt36 91514 95212 6844 6524 196424
Europa unntatt Tyrkia19 16312 5824 723391 467351
Afrika3 2431471 5051 27929021
Asia med Tyrkia12 0341 5285 2513 2671 96122
Nord-Amerika1 102367475124019
Sør- og Mellom-Amerika1 02023456372088
Oseania16886520273
Statsløse18581155930