Tabell

Fullførte utdanninger og studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge
Andel
2013-20142016-20172017-2018
1Ordinære studenter er registrert som studenter ved studieårets start per 1. oktober åååå, og som ikke er i etter- eller videreutdanning.
 
Fullførte utdanninger
I alt100,0100,0100,0
Universiteter43,251,451,4
Vitenskapelige høgskoler11,113,211,6
Statlige høgskoler37,327,228,5
Militære høgskoler0,50,40,5
Andre høgskoler8,07,88,0
 
Menn38,940,239,6
Kvinner61,159,860,4
 
Innvandrere10,411,211,4
Norskfødte med innvandrerforeldre1,92,52,8
Den øvrige befolkningen87,786,385,8
 
Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter1
I alt100,0100,0100,0
Studenter med null studiepoeng8,47,67,3
Studenter med 1-29 studiepoeng7,97,97,9
Studenter med 30-59 studiepoeng28,828,527,9
Studenter med 60 studiepoeng og over54,956,056,9