Tabell

Foreldrenes utdanningsnivå og nivå for fullførte høyere utdanninger
2007-20082012-20132017-2018
I altI altI alt
1Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år.
2Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år, unntatt forskerutdanning
3Doktorgrader.
Nivå og foreldrenes utdanningsnivå
I alt35 35542 12752 094
 
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå124 67228 70935 156
Mor eller far har lang høyere utdanning3 1113 5734 796
Mor eller far har kort høyere utdanning7 63410 00713 124
Mor eller far har videregående utdanning10 79411 72313 233
Mor eller far har grunnskoleutdanning1 8391 8652 050
Uoppgitt1 2941 5411 953
 
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå29 45211 86915 438
Mor eller far har lang høyere utdanning2 1392 5613 386
Mor eller far har kort høyere utdanning3 0633 7945 419
Mor eller far har videregående utdanning2 7043 1243 901
Mor eller far har grunnskoleutdanning333432561
Uoppgitt1 2131 9582 171
 
Forskerutdanning31 2311 5491 500
Mor eller far har lang høyere utdanning301357331
Mor eller far har kort høyere utdanning264292331
Mor eller far har videregående utdanning291256209
Mor eller far har grunnskoleutdanning323118
Uoppgitt343613611