Tabell

Skoleslag og nivå for fullførte høyere utdanninger
2007-20082017-2018
I altAndel kvinnerI altAndel kvinner
1Inkluderer Kunsthøgskolen i Oslo, Politihøgskolen og private høgskoler
2Inkluderer fullførte grader med en varighet f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år
3Inkluderer fullførte grader med en varighet på mer enn 4 år, unntatt doktorgrader
4Doktorgrader
Nivå og skoleslag
I alt35 35560,652 09460,4
Universiteter14 20458,626 80058,7
Vitenskapelige høgskoler1 79843,16 05154,7
Statlige høgskoler14 27266,214 82365,5
Militære høgskoler17410,924512,7
Andre høgskoler14 90758,24 17564,7
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå224 67263,435 15662,3
Universiteter5 93964,314 14961,0
Vitenskapelige høgskoler1 05240,44 00657,7
Statlige høgskoler13 44466,512 86965,1
Militære høgskoler15011,321114,2
Andre høgskoler14 08759,93 92165,0
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå39 45255,415 43857,1
Universiteter7 09756,111 28756,7
Vitenskapelige høgskoler70047,31 97449,0
Statlige høgskoler81762,91 88968,4
Militære høgskoler248,3342,9
Andre høgskoler181449,525461,0
Forskerutdanning41 23144,81 50050,4
Universiteter1 16844,91 36450,4
Vitenskapelige høgskoler4641,37145,1
Statlige høgskoler1136,46555,4
Militære høgskoler0.-.
Andre høgskoler1666,7-.