Tabell

Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk. Næring 58-63. Endelige tall
2017Prosent
2016 - 20172013 - 2017
Foretak
Antall foretak16 526-0,87,7
Sysselsatte95 7410,85,6
Omsetning (mill. kr)238 255,71,09,8
Bearbeidingsverdi (mill. kr)108 580,42,811,0
Brutto driftsresultat (mill. kr)37 445,14,411,8
Bedrifter
Antall bedrifter17 400-0,57,6
Sysselsatte95 3582,16,6
Omsetning (mill. kr)237 718,74,113,1
Lønnskostnader (mill. kr)70 969,03,511,6
Bruttoinvesteringer (mill. kr)11 013,84,94,9