Tabell

Informasjon og kommunikasjon. Hovedtall etter næringsundergruppe. Næringsområde J. Foretak.12345
ForetakSysselsetting5Omsetning (mill. kr)4Omsetning (mill. kr)4Brutto driftsresultat (mill. kr)Brutto driftsresultat (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)3Bearbeidingsverdi (mill. kr)3Lønnskostnader (mill. kr)Lønnskostnader (mill. kr)Bruttoinvesteringer (mill. kr)2Bruttoinvesteringer (mill. kr)2
2016201720162017201620172016201720162017201620172016201720162017
1Næringsendringer på bedrifter og foretak kan medføre at tall for næringskoder på lavere nivå ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare med tidligere perioder.
2Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg
3Til faktorpriser.
4Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
5Gjennomsnittlig antall personer over året.
Totalt16 66616 52695 02295 741235 851238 25635 85937 445226 715234 266105 601108 58069 74171 13510 80011 194
58 Forlagsvirksomhet2 1472 03320 84820 33341 758,441 980,44 166,94 537,641 421,241 857,118 936,219 089,914 769,314 552,3215,6185,2
58.1 Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet1 5211 44811 72011 09823 379,822 892,61 861,12 126,123 213,022 805,69 235,58 994,17 374,36 868,083,883,5
58.2 Utgivelse av programvare6265859 1289 23518 378,619 087,72 305,82 411,518 208,219 051,49 700,810 095,87 395,07 684,3131,8101,7
59 Film- og TV-prod., musikkutgivelse3 6463 5666 1596 2639 86710 1661 0468729 80310 3033 5113 4462 4652 57412594
59.1 Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer2 8542 8505 4215 5118 123,28 245,9897,5707,68 060,28 384,33 060,42 969,22 162,92 261,6107,681,1
59.2 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak7927167387521 744,11 919,8148,1164,51 742,51 919,0450,6476,9302,5312,417,412,6
60 Radio- og fjernsynskringkasting1301196 3886 30812 63613 4537311 08312 61713 4575 1715 3624 4404 279370513
60.1 Radiokringkasting9489390378779,2772,6110,768,0779,2772,6353,0295,9242,3227,99,811,1
60.2 Fjernsynskringkasting36305 9985 93011 856,912 680,6620,61 015,311 838,012 684,84 818,45 066,44 197,84 051,1360,0501,8
61 Telekommunikasjon59055012 63012 80370 64971 89121 06621 55168 60069 37530 17930 5529 1139 0018 0798 736
61.1 Kabelbasert telekommunikasjon2492403 9874 16219 897,720 344,64 769,84 862,719 875,720 385,17 497,17 697,22 727,32 834,53 376,63 486,3
61.2 Trådløs telekommunikasjon1181057 0437 05140 339,140 808,114 617,114 863,638 308,438 313,019 571,319 564,94 954,24 701,33 782,44 361,7
61.3 Satellittbasert telekommunikasjon28248187608 672,48 898,31 981,52 156,38 678,28 881,82 752,02 920,2770,5763,9886,6883,7
61.9 Telekommunikasjon ellers1951817828301 739,31 839,5-302,1-331,51 737,21 795,5358,8369,9660,9701,433,74,5
62 IKT-tjenester9 0689 20843 54644 53889 143,189 237,97 305,57 746,682 588,887 800,742 699,644 833,135 394,137 086,51 566,11 275,9
62.0 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi9 0689 20843 54644 53889 143,189 237,97 305,57 746,682 588,887 800,742 699,644 833,135 394,137 086,51 566,11 275,9
63 Informasjonstjenester1 0851 0505 4515 49611 79811 5281 5431 65511 68611 4725 1035 2973 5603 642
63.1 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web-portaler8478394 7724 87310 452,810 206,81 368,01 503,810 340,910 150,34 482,64 732,73 114,63 228,9437,1384,9
63.9 Andre informasjonstjenester2382116796231 345,11 321,2175,4150,71 345,11 321,3620,3564,1444,9413,46,84,9