Tabell

Informasjon og kommunikasjon. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Bedrifter.
2017
I alt0-1 sysselsatte2-4 sysselsatte5-9 sysselsatte10-19 sysselsatte20-49 sysselsatte50-249 sysselsatte250 eller flere sysselsatte
58 Forlagsvirksomhet
Bedrifter2 217,01 182358234190168805
Sysselsetting19 893,04629961 5682 5885 0087 6201 651
Omsetning (mill. kr)40 775,11 7371 5992 3345 3118 65616 3374 801
Lønnskostnader (mill. kr)14 265,0175,3537,0920,71 751,73 539,65 869,11 471,6
Produksjonsverdi (mill. kr)40 762,11 737,31 602,62 306,95 314,28 638,816 362,04 800,3
Bearbeidingsverdi (mill. kr)18 625,9436,1702,31 087,62 226,84 721,37 433,62 018,2
Bruttoinvesteringer (mill. kr)153,1-7,33,75,77,926,274,442,5
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak
Bedrifter3 615,03 0213441148339140
Sysselsetting6 282,01 3678717351 1361 0961 0770
Omsetning (mill. kr)10 234,31 6201 1101 1762 6361 8061 8860
Lønnskostnader (mill. kr)2 580,3197,6337,6382,3547,8518,9596,10,0
Produksjonsverdi (mill. kr)10 375,61 633,71 111,61 162,32 632,01 837,51 998,50,0
Bearbeidingsverdi (mill. kr)3 442,2613,8393,3444,7656,2689,1645,10,0
Bruttoinvesteringer (mill. kr)93,1-25,17,214,622,843,829,80,0
60 Radio- og fjernsynskringkasting
Bedrifter166,0704316611164
Sysselsetting6 319,030113100803561 4234 217
Omsetning (mill. kr)13 565,51451411311567753 9278 291
Lønnskostnader (mill. kr)4 279,711,249,334,234,2258,01 019,92 872,9
Produksjonsverdi (mill. kr)13 569,7145,3140,5131,3155,9774,93 927,98 293,9
Bearbeidingsverdi (mill. kr)5 424,576,448,459,770,9356,91 220,73 591,5
Bruttoinvesteringer (mill. kr)512,8-0,21,23,80,051,93,9452,2
61 Telekommunikasjon
Bedrifter669,0320103766258437
Sysselsetting12 522,01522805298441 7434 4064 568
Omsetning (mill. kr)72 146,31 0321 1251 8114 25511 53125 53526 857
Lønnskostnader (mill. kr)8 950,671,2144,5357,7616,51 319,33 257,03 184,4
Produksjonsverdi (mill. kr)69 902,41 029,21 123,71 795,14 220,711 418,324 979,725 335,7
Bearbeidingsverdi (mill. kr)30 770,3212,9364,4741,2932,74 296,910 015,514 206,7
Bruttoinvesteringer (mill. kr)8 761,094,285,0278,7699,21 247,32 871,83 484,8
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Bedrifter9 627,06 9081 33958939126511520
Sysselsetting44 858,03 0653 5053 9105 3778 01610 85510 130
Omsetning (mill. kr)89 507,55 5064 7096 7429 60915 38924 78822 765
Lønnskostnader (mill. kr)37 253,41 093,92 017,52 781,04 260,46 747,210 134,810 218,6
Produksjonsverdi (mill. kr)88 252,65 503,54 701,46 726,39 498,715 240,724 277,922 304,1
Bearbeidingsverdi (mill. kr)45 075,62 175,32 224,13 391,25 071,17 565,712 001,112 647,1
Bruttoinvesteringer (mill. kr)1 104,061,0104,444,559,2146,6252,6435,7
63 Informasjonstjenester
Bedrifter1 106,0726195744150191
Sysselsetting5 484,02485134865521 4561 870359
Omsetning (mill. kr)11 489,76211 0819741 4163 2104 1880
Lønnskostnader (mill. kr)3 640,162,7274,5313,8414,71 125,01 449,40,0
Produksjonsverdi (mill. kr)11 446,2639,01 083,2981,31 411,23 202,84 128,70,0
Bearbeidingsverdi (mill. kr)5 280,291,8417,5329,6670,71 494,92 275,70,0
Bruttoinvesteringer (mill. kr)390,0139,615,411,387,770,665,40,0