Tabell

Informasjon og kommunikasjon. Hovedtall etter næringsundergruppe. Næringsområde J. Bedrifter.1
BedrifterSysselsettingOmsetning (mill. kr)Brutto driftsresultat (mill. kr)Brutto driftsresultat (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)Lønnskostnader (mill. kr)Lønnskostnader (mill. kr)Bruttoinvesteringer (mill. kr)Bruttoinvesteringer (mill. kr)
2016201720162017201620172016201720162017201620172016201720162017
1Næringsendringer på bedrifter og foretak kan medføre at tall for næringskoder på lavere nivå ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare med tidligere perioder.
I alt17 482,017 400,093 389,095 358,0228 296,4237 718,735 908,037 649,8224 215,6234 308,5104 504,4108 618,868 596,570 969,010 500,911 013,8
58 Forlagsvirksomhet2 3262 21720 56019 89340 715,240 775,33 993,84 360,940 522,040 762,118 576,118 626,014 582,414 265,0181,3153,1
58.1 Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet1 6191 55111 54310 86722 768,022 229,01 739,42 000,822 705,622 230,89 019,28 745,27 279,86 744,454,253,6
58.2 Utgivelse av programvare7076669 0179 02617 947,218 546,32 254,42 360,217 816,318 531,39 556,99 880,87 302,67 520,6127,299,5
59 Film og tV-prod., musikkutgivelse3 6883 6156 1776 2829 920,910 234,31 035,4862,19 864,110 375,53 503,83 442,32 468,42 580,3124,693,1
59.1 Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer2 8942 8975 4395 5308 179,68 316,1888,4700,18 122,98 457,83 054,62 968,72 166,22 268,7107,280,5
59.2 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak7947187387521 741,21 918,2147,0162,01 741,21 917,7449,2473,6302,2311,617,412,6
60 Radio og fjernsynskringkasting1791666 4066 31912 657,713 565,6737,71 144,812 638,713 569,85 184,95 424,54 447,24 279,7369,8512,8
60.1 Radiokringkasting10799408389800,7885,0117,1129,5800,7885,0366,5358,1249,4228,69,811,1
60.2 Fjernsynskringkasting72675 9985 93011 856,912 680,6620,61 015,311 838,012 684,84 818,45 066,44 197,84 051,1360,0501,8
61 Telekommunikasjon70566912 36012 52270 916,272 146,321 351,321 819,669 168,669 902,430 429,130 770,29 077,88 950,68 113,98 761,0
61.1 Kabelbasert telekommunikasjon3133085 7495 99524 464,724 860,27 059,17 104,824 358,324 743,310 369,110 456,23 309,93 351,44 889,25 208,1
61.2 Trådløs telekommunikasjon1541394 9314 84435 490,535 893,412 393,012 651,833 873,133 882,616 659,716 689,44 266,74 037,62 294,22 639,9
61.3 Satellittbasert telekommunikasjon33298187608 672,48 898,31 981,52 156,38 678,28 881,82 752,02 920,2770,5763,9886,6883,7
62 IKT-tjenester9 4449 62742 46744 85882 326,589 507,57 248,17 822,280 363,188 252,641 731,445 075,634 483,337 253,41 265,11 103,8
63 Informasjonstjenester1 1401 1065 4195 48411 759,911 489,71 541,71 640,211 659,111 446,15 079,15 280,23 537,43 640,0446,2390,0
63.1 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web-portaler8978924 7884 89910 674,110 389,91 434,41 545,210 573,310 346,34 578,44 813,03 144,03 267,8439,6385,0
63.9 Andre informasjonstjenester2432146315851 085,81 099,8107,395,01 085,81 099,8500,7467,3393,5372,36,65,0