Tabell

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
6. termin 20176. termin 20186. termin 2017 - 6. termin 20182017 - 2018
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Tabellen ble rettet 6. juni 2019
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy46 13342 114-8,70,1
Engroshandel175 943179 4962,07,2
Detaljhandel93 51195 9602,62,4
Dagligvarehandel31 18332 0822,93,3
Netthandel4 6585 17511,16,7