Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mars 2019Mars 2018 - Mars 2019
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt619-5,1
Bilbensin77-12,5
Autodiesel243-2,0
Anleggsdiesel790,0
Jetparafin891,1
Marine gassoljer101-9,0
Fyringsparafin0-100,0
Lett fyringsolje8-52,9
Tungdestillat og tungolje8-20,0
Andre petroleumsprodukt21440,0