Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2019Mars 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta564 908583 830
Internasjonale reservar508 311512 155
Reserveposisjonen i IMF7 1717 827
Spesielle trekkrettar i IMF18 25418 761
Andre internasjonale reservar31 17245 087
Andre krav i valuta3 7651 288