Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 13 2019Endring i prosent
Uke 12 2019 - Uke 13 2019Uke 13 2018 - Uke 13 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,13-3,9-9,2
Frosen laks60,93-0,86,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 4605,452,8
Frosen laks210-27,8-20,5