Tabell

Jegere. Menn og kvinner 16 år og eldre fordelt på aldersgrupper1
2018-2019
Betalt jegeravgiftBestått jegerprøven
I altMennKvinnerMannlige jegere i prosent av mannlig befolkning over 16 årI altAv disse betalt jegeravgift
1Omfatter personer bosatt i Norge
I alt202 105183 70818 397812 7815 392
Under 20 år8 1276 7061 42154 5501 080
20-29 år28 33023 8884 44274 1951 993
30-39 år34 57630 6403 93682 0931 158
40-49 år42 75038 6674 083101 217717
50-59 år41 90138 7553 14611552345
60-69 år30 28829 1191 1691015689
70 år eller eldre16 13315 93320061810