Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2022. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 200920102011201220132014201520162017*2018*Prognoser
 2019202020212022
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Lønnstakere.
4Ifølge AKU.
5KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6Gjennomsnitt for året.
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
9Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi              
Konsum i husholdninger mm.0,03,82,33,52,82,12,61,32,22,02,22,32,32,3
Konsum i offentlig forvaltning4,12,21,01,61,02,72,42,12,51,51,81,81,61,6
Bruttoinvestering i fast realkapital-6,8-6,47,57,66,3-0,3-4,05,23,60,94,71,21,01,1
Utvinning og rørtransport2,9-8,011,414,619,0-1,8-12,2-16,0-3,83,312,9-0,61,01,5
Fastlands-Norge-10,4-6,45,07,42,90,4-0,210,77,00,72,11,71,01,0
Næringer-18,4-9,51,110,5-3,2-0,7-2,816,59,31,83,11,61,31,7
Bolig-8,1-1,617,010,95,3-1,43,26,67,0-6,01,02,20,4-0,3
Offentlig forvaltning7,7-4,81,1-1,811,84,40,26,73,66,61,71,41,31,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1-1,41,22,53,72,31,92,03,53,31,62,12,11,81,8
Lagerendring2-1,81,30,2-0,50,5-0,2-0,1-0,30,40,1-0,20,00,00,0
Eksport-4,10,6-0,81,6-1,73,14,71,1-0,2-0,81,05,43,32,2
Tradisjonelle varer-8,03,3-0,1-0,21,33,16,9-8,61,72,53,83,53,63,5
Råolje og naturgass-1,6-6,9-5,60,5-5,52,72,14,91,5-4,8-1,410,34,50,9
Import-10,38,43,93,05,02,41,63,31,60,93,31,61,82,1
Tradisjonelle varer-12,19,24,62,62,32,13,2-0,12,73,12,82,22,22,2
Bruttonasjonalprodukt-1,70,71,02,71,02,02,01,22,01,42,03,12,21,8
Fastlands-Norge-1,71,91,93,72,32,21,41,12,02,22,42,32,01,9
Industri og bergverk-7,82,11,72,03,32,8-4,6-4,90,00,91,63,62,61,8
Arbeidsmarked              
Utførte timeverk i Fastlands-Norge3-2,00,21,71,80,31,40,70,50,41,71,41,80,90,9
Sysselsatte personer-0,5-0,51,52,11,11,20,40,21,11,51,20,71,00,6
Arbeidsstyrke40,20,61,31,61,20,71,50,2-0,21,41,20,70,90,4
Yrkesandel (nivå)472,571,771,571,471,270,771,070,469,770,270,670,871,271,2
Arbeidsledighetsrate (nivå)43,33,83,43,33,83,64,54,74,23,83,73,73,73,6
Priser og lønninger              
Årslønn4,23,74,24,03,93,12,81,82,32,83,33,53,63,6
Konsumprisindeksen (KPI)2,22,41,30,62,12,12,13,61,82,72,31,71,92,1
KPI-JAE52,61,31,01,31,52,52,73,11,41,62,31,92,12,2
Eksportpris tradisjonelle varer-6,04,55,8-1,92,73,42,04,05,45,81,91,30,90,9
Importpris tradisjonelle varer-1,50,04,00,31,54,44,71,83,75,13,21,21,41,4
Boligpris1,98,28,06,84,02,76,17,05,01,42,10,80,91,8
Inntekter, renter og valuta              
Husholdningenes disponible realinntekt3,22,34,14,43,92,95,5-1,71,42,42,12,72,62,2
Husholdningenes sparerate (nivå)5,24,05,97,17,48,210,37,36,76,56,77,58,28,2
Pengemarkedsrente (nivå)2,52,52,92,21,81,71,31,10,91,11,41,92,32,3
Utlånsrente, rammelån (nivå)64,03,43,63,94,03,93,22,62,62,63,03,43,83,8
Realrente etter skatt (nivå)0,70,11,32,10,80,80,1-1,60,1-0,70,21,01,10,9
Importveid kronekurs (44 land)73,3-3,7-2,4-1,22,25,310,51,8-0,80,12,20,10,00,0
NOK per euro (nivå)8,738,017,797,477,818,358,959,299,339,609,769,769,769,76
Utenriksøkonomi              
Driftsbalansen, mrd. Kroner8261284346371316331246125186285300377392394
Driftsbalansen i prosent av BNP10,610,912,312,410,210,58,14,05,78,18,19,79,79,4
Utlandet              
Eksportmarkedsindikator-9,611,46,31,32,25,35,73,94,93,53,83,74,04,4
Konsumpris euro-området0,31,62,72,51,30,40,00,21,51,71,41,61,71,8
Pengemarkedsrente, euro (nivå)1,20,81,40,60,20,20,0-0,3-0,3-0,3-0,3-0,10,30,5
Råoljepris i kroner (nivå)9392485622650639627431379452583571564551538