Tabell

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. Foreløpige tall. 2010=100
4. kvartal 2018
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring97,4-2,5
Landtransport og rørtransport124,36,4
Sjøfart84,5-4,5
Lufttransport98,9-10,2
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport92,9-4,9
Post og distribusjonsvirksomhet98,7-11,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet112,32,7
Overnattingsvirksomhet98,2-0,3
Serveringsvirksomhet120,14,2
Informasjon og kommunikasjon121,33,4
Forlagsvirksomhet109,04,5
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak144,114,1
Radio- og fjernsynskringkasting104,9-6,4
Telekommunikasjon113,00,9
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi137,76,8
Informasjonstjenester106,0-8,9