Tabell

Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20152016201720182019
Utvinning og rørtransport201 192164 492148 809151 8310
Utvinning av råolje og naturgass i alt196 810163 275146 645149 6430
Leting og konseptstudier34 45123 02321 79925 4500
Feltutbygging59 45155 21452 78761 9630
Varer31 59933 93629 09229 8730
Tjenester15 06612 92115 53924 4890
Produksjonsboring12 7868 3588 1567 6010
Felt i drift81 02667 60361 92155 9480
Varer6 2543 8813 5612 8580
Tjenester22 18315 06314 07611 0550
Produksjonsboring52 58948 65944 28442 0350
Landvirksomhet10 8518 3284 9201 9700
Nedstengning og fjerning11 0309 1075 2174 3120
Rørtransport4 3821 2172 1642 1880