Tabell

Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Utvinning og rørtransport38 86931 43038 09639 00043 304
Utvinning av råolje og naturgass38 39531 10737 45838 39642 682
Leting og konseptstudier5 3325 5094 9516 8408 150
Undersøkelsesboring1 9193 0872 8964 1234 318
Generelle undersøkelser1 4219868161 2781 769
Feltevaluering/feltutvikling520467496579761
Administrasjon og andre kostnader1 0409466558121 196
Konseptstudier431238848106
Feltutbygging14 76411 48715 03917 18618 251
Varer, feltutbygging7 6786 6236 8557 8038 591
Tjenester, feltutbygging5 1473 8636 5376 9057 185
Produksjonsboring, feltutbygging1 9391 0011 6462 4792 475
Felt i drift15 57812 45315 72112 57515 200
Varer, felt i drift1 263468575945870
Tjenester, felt i drift2 8572 0323 6782 1123 233
Produksjonsboring, felt i drift11 4589 95311 4679 51711 097
Landvirksomhet1 280417440467647
Nedstengning og fjerning1 4411 2421 3081 328434
Rørtransport474323638604623