Tabell

Utførte investeringer foregånde år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Utførte investeringerAntatte investeringerUtførte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201720182018 / 20172018 / 2018
1. kvartal året etter4. kvartal samme år1. kvartal året etterDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for utførte investeringer, rapportert i 1. kvartal året etter.
3Endring fra antatte investeringer rapportert i 4. kvartal og utførte investeringer rapportert i 1. kvartal året etter, for samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft202 187221 546217 40115 2148-4 145-2
 
Utvinning og rørtransport148 809155 457151 8313 0222-3 626-2
Utvinning av råolje og naturgass146 645153 452149 6432 9982-3 809-2
Rørtransport2 1642 0052 1882411839
 
Industri og bergverksdrift21 98224 97825 5893 607166112
Bergverksdrift5791 2921 278699121-14-1
Industri21 40323 68624 3122 909146263
Nærings-, drikkevare- og tob.ind5 3476 0376 169822151322
Næringsmiddelindustri4 9115 5465 651740151052
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.15616318024151710
Trelast- og trevareindustri9501 2171 30435437877
Papir- og papirvareindustri53072475022042264
Trykking, grafisk industri311230195-116-37-35-15
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri4 2535 8755 6341 38132-241-4
Kjemiske råvarer3 0163 7703 56855218-202-5
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 7732 1122 218445251065
Metallindustri4 1923 2283 322-870-21943
Ikke-jernholdige metaller3 8442 6342 676-1 168-30422
Metallvareindustri868803836-32-4334
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri847633621-226-27-12-2
Maskinindustri64289898334153859
Bygging av skip og oljeplattformer4345166191854310320
Annen verkstedsindustri3084483827424-66-15
Maskinreparasjon og -installasjon5225068002785329458
Møbelindustri og annen industri272295298261031
 
Kraftforsyning31 39641 11239 9818 58527-1 131-3
Produksjon av elektrisitet10 61016 20515 4694 85946-736-5
Overf. og distribusjon av elektrisitet19 82323 78723 4833 66018-304-1
Fjernvarme og annen kraftforsyning9631 1201 029667-91-8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer13 45614 72514 8931 437111681
Investeringsvarer2 5972 9673 4188213245115
Konsumvarer5 7396 2326 32358410911
Varige konsumvarer274248234-40-15-14-6
Ikke-varige konsumvarer5 4645 9846 089625111052
Energivarer180 394197 621192 76712 3737-4 854-2