Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 47 2018Endring i prosent
Uke 46 2018 - Uke 47 2018Uke 47 2017 - Uke 47 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks53,84-3,79,8
Frosen laks62,483,47,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 7011,2-0,5
Frosen laks435-13,0-22,6