Tabell

Bomiljø for personer. Prosent
2018
Har hage eller privat tomt83
Har tilgang til trygt leke- og rekreasjonsområde69
Har tilgang til nærturområde85
Bor i område som er trafikkfarlig for små barn34
Problemer med kriminalitet, vold eller hærverk i boområdet4
Plaget av støv, lukt eller annen forurensing5
Plaget av støy i boligen, som kommer utenfra6
Har søvnproblemer på grunn av støy3
Har bodd i boligen minst 10 år49
Plaget av støy utenfor boligen12
Antall personer som svarte5 981