Tabell

Boligtype for husholdninger. Prosent
2018
Bor i våningshus5
Bor i frittliggende enebolig46
Bor i vertikaldelt småhus13
Bor i horisontaldelt småhus7
Bor i boligblokk, bygård29
Er selveier61
Er andels- eller aksjeeier13
Er leieboer uten innskudd21
Bor i tjenestebolig, på framleie eller i lånt bolig2
Disponerer bolig på annen måte4
Bor i leid bolig eid av det offentlige, andel av leietakere10
Bor i leid bolig eid av arbeidsgiver/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere10
Bor i leid bolig eid av slekt eller venn, andel av leietakere24
Bor i leid bolig eid av andre private, andel av leietakere44
Bor i hybel, andel av leietakere15
Bor i leid bolig eid av profesjonell utøver, andel av leietakere3
Andel av husholdninger som leier ut rom med separat inngang5
Andel av husholdninger som leier ut rom med felles inngang1
Eier to eller flere boliger9
Eier hytte24
Antall leiere1 025
Antall husholdninger som svarte5 981