Tabell

Boligtype og -standard for personer. Prosent
2018
Bor i eid bolig80
Leier uten eller med tidsbegrenset leiekontrakt6
Bor i omsorgsbolig. Andel av personer 60 år og over3
Bor i bolig med minst to bad/dusjrom38
Bor trangt7
Opplever å ha liten plass10
Bor svært romslig33
Tilgang til terasse/balkong89
Bor i bolig med fukt og/eller råte6
For lite dagslys i boligen4
Vannbåren varme/varmepumpe viktigste oppvarmingskilde38
Elektrisitet som viktigste oppvarmingskilde48
Ved, pellets og åpen peis som viktigste oppvarmingskilde13
Bor i bolig på flere plan60
Huset tilgjengelig for rullestolbruker35
Alle rom i boligen tilgjengelig for rullestolbruker..
Er fornøyd med boligen totalt sett98
Bor i frittliggende enebolig eller våningshus56
Bor i småhus ellers16
Antall personer som svarte5 981