Tabell

Boligstørrelse for husholdninger. Prosent
2018
1 rom6
2 rom17
3 rom22
4 rom20
5 rom15
6 rom11
7 eller flere rom9
Boligareal under 40 kvm7
Boligareal 40-59 kvm10
Boligareal 60-79 kvm17
Boligareal 80-99 kvm13
Boligareal 100-129 kvm17
Boligareal 130-159 kvm11
Boligareal 160 kvm og over24
Antall personer som svarte5 981