Tabell

Investeringer. Registrert i 4. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal samme år
2018 / 201720172018
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft8,0205 216221 546
Utvinning og rørtransport3,1150 842155 457
Industri12,021 15123 686
Bergverksdrift141,05361 292
Kraftforsyning25,832 68841 112
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal året før
2019 / 201820182019
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft18,3203 690240 978
Utvinning og rørtransport21,4144 333175 251
Industri27,720 83926 609
Bergverksdrift-9,4779706
Kraftforsyning1,837 73838 412