Tabell

Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018Endring i prosent
1. kvartal 2018 / 4. kvartal 20172. kvartal 2018 / 1. kvartal 20183. kvartal 2018 / 2. kvartal 2018
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft165,6178,5189,0-6,17,85,9
Utvinning og rørtransport154,3161,1168,7-7,94,44,7
Industri og bergverksdrift122,7137,8139,12,312,30,9
Bergverksdrift181,0185,1185,0125,12,3-0,1
Industri122,6134,9137,42,010,01,9
Kraftforsyning411,1463,6513,79,612,810,8