Tabell

Investeringer etter kostnadsart og registreringstidspunkt. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20182019
Antatte investeringer mai året førAntatte investeringer august året førAntatte investeringer november året førAntatte investeringer februar samme årAntatte investeringer mai samme årAntatte investeringer august samme årAntatte investeringer november samme årPåløpte investeringerAntatte investeringer mai året førAntatte investeringer august året førAntatte investeringer november året førAntatte investeringer februar samme år
Utvinning og rørtransport143 970141 748144 333160 010156 454156 313155 4570155 509165 100175 2510
Utvinning av råolje og naturgass i alt141 824139 626142 363158 036154 509154 537153 4520154 959164 465174 4760
Leting og konseptstudier26 79423 85322 92721 86324 95325 37425 539033 32831 15430 0740
Feltutbygging46 70046 94647 93062 50464 11364 21263 822061 29166 60074 1680
Varer17 34818 51719 20628 45832 56829 08930 586025 96227 11334 1970
Tjenester19 90818 79020 13125 58624 25126 50424 541024 52927 44227 8810
Produksjonsboring9 4449 6408 5938 4607 2948 6198 695010 80012 04512 0890
Felt i drift60 06760 66664 13765 75358 13258 01957 059053 57959 08461 4460
Varer5 3245 4886 2536 0903 5624 4383 48404 0895 4756 2640
Tjenester8 8899 06711 28011 48710 97910 87411 01309 79111 09510 2430
Produksjonsboring45 85446 11146 60448 17643 59142 70642 562039 69942 51444 9390
Landvirksomhet2 1281 8541 8602 0761 8521 9811 86801 2371 5361 7990
Nedstengning og fjerning6 1356 3075 5095 8405 4594 9515 16405 5256 0916 9880
Rørtransport2 1462 1221 9711 9741 9451 7762 00505506367750