Tabell

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Juli 2018 / Juni 2018Mai 2018 - Juli 2018 / Februar 2018 - April 2018Juli 2018 / Juli 2017Juli 2018
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft2,76,126,1131 624
Utvinning og utvinningstjenester6,29,649,457 868
Bergverksdrift-7,1-1,5-4,11 093
Industri-1,24,78,960 336
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,32,73,918 764
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri4,310,125,412 560
Metallindustri2,31,712,75 914
Maskinindustri-5,612,638,23 117
Bygging av skip og oljeplattformer-13,08,7-10,13 300
Kraftforsyning8,81,034,712 327